ძალოსნობის ბარები

  • Olympic Barbell Standard Weightlifting Barbell 2.2m

    ოლიმპიური წვერა სტანდარტული ძალოსნობის წვერა 2.2 მ

    წვერაზე ვარჯიშები არის წინააღმდეგობის გაწვრთნის ფორმა. რეზისტენტული ვარჯიში თქვენს კუნთებს იყენებს წინააღმდეგობის გადასაადგილებლად, ჩვეულებრივ წონებზე. წვერაზე წინააღმდეგობის გაწვრთნის მაგალითებია საჯდომები, სკამების პრესა, წვერათა რიგი, მხრების დაჭერა, ჩამორჩენა და კოჭები, რომ დავასახელოთ რამდენიმე. წვერა საშუალებას გაძლევთ უფრო მეტი წონა გადაადგილდეთ, ვიდრე ჰანტელთან ერთად, რადგან ფიქსირებულ ობიექტზე ორი ხელი გაქვთ. ამით უფრო უსაფრთხო ხდება ახალი სავარჯიშოების სწავლა.